Hướng dẫn các tiện ích khác

 1. Nhập mã giảm giá

Cho phép Kế toán VP nhập mã giảm giá cho đơn hàng chưa thanh toán trong trường hợp: Khi khách hàng đã mua hàng online nhưng trên đơn hàng chưa nhập mã voucher mà MISA cấp cho để áp dụng cho đơn hàng và khách hàng không tự sửa được đơn hàng đã đặt. Trường hợp này, NVKD báo với kế toán VP cập nhật lại mã giảm giá trên đơn hàng trên MISA order để đơn hàng tự động giảm trên đơn hàng và khi khách hàng thanh toán hệ thống tự động xác nhận thanh toán; tự động sinh hợp đồng, đề nghị xuất hóa đơn đúng bằng giá trị sau khi đã giảm.

  

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.