1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R48
  5. Khi kích hoạt tài khoản nhân viên thì nhân viên đó được phép truy cập danh bạ trên AMIS CORE

Khi kích hoạt tài khoản nhân viên thì nhân viên đó được phép truy cập danh bạ trên AMIS CORE

Cho phép người dùng được phép sửa lại phân quyền của vai trò nhân viên trên HRM.

Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện AMIS.VN, nhấn vào chức năng Thiết lập.

2. Nhấn Phân quyền truy cập.

2. Chọn mục Danh bạ và trang cá nhân.

3. Chương trình bổ sung thiết lập Mặc định thêm quyền tra cứu danh bạ cho nhân viên khi kích hoạt tài khoản.

  • Nếu thiết lập tick chọn ô Mặc định thêm quyền tra cứu danh bạ cho nhân viên khi kích hoạt tài khoản thì khi nhân viên được kích hoạt tài khoản ở trên AMIS HRM hoặc AMIS CORE mặc định nhân viên sẽ có quyền truy cập và tra cứu danh bạ ở trên AMIS CORE.
  • Còn nếu thiết lập không tick chọn ô Mặc định thêm quyền tra cứu danh bạ cho nhân viên khi kích hoạt tài khoản thì khi kích hoạt tài khoản cho nhân viên lần đầu, nhân viên sẽ không có quyền truy cập và tra cứu danh bạ ở trên AMIS CORE.

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.