1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Không cho phép nhân viên phản hồi về lương khi nhân sự đã chuyển trả lương và quá thời gian ghi nhận mà nhân viên chưa xác nhận lương

Không cho phép nhân viên phản hồi về lương khi nhân sự đã chuyển trả lương và quá thời gian ghi nhận mà nhân viên chưa xác nhận lương

Giúp nhân sự không cần phải nhận thông báo trong những trường hợp nhân viên không phản hồi lại ý kiến của Nhân sự trên bảng lương.

Chi tiết thay đổi

Trường hợp nhân sự cho phép nhân viên phản hồi về lương nhưng khi lương đã chuyển trả và quá thời gian ghi nhận mà nhân viên chưa xác nhận lương thì ứng dụng sẽ ẩn chức năng Xác nhận, Thắc mắc để nhân viên không thể phản hồi về lương nữa.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.