1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R39.3
  7. Không cho phép NVKD thay đổi đơn giá của hàng hóa khi lập báo giá, hợp đồng

Không cho phép NVKD thay đổi đơn giá của hàng hóa khi lập báo giá, hợp đồng

 

I. Mục đích

Không cho phép nhân
viên kinh doanh thay đổi đơn giá của hàng hóa khi lập báo giá, hợp đồng
để quản lý được đơn giá bán cho khách hàng theo đúng quy định của công
ty.

II. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R39.3: Khi lập báo giá, hợp đồng theo nhu cầu của khách hàng, NVKD vẫn có thể nhập tay và sửa lại đơn giá. Điều này gây khó khăn khi quản lý việc báo giá của NVKD.
  • Từ phiên bản R39.3 trở đi: Chương trình bổ sung tùy chọn hệ thống, không cho phép NVKD sửa đơn giá của hàng hóa khi lập báo giá, hợp đồng.

        
Cách thực hiện trên phần mềm:

Vào CRM, trên Hệ thống\Vai trò & Quyền hạn, chọn Phân quyền
Trong phần Bán hàng, bổ sung Quyền sửa giá bán đã thiết lập trên chức năng phân quyền của mục Báo giá và Hợp đồng.

– Mục Báo giá:


        
-Mục Hợp đồng:
        

       

1. Trường hợp tích chọn Quyền sửa giá bán đã thiết lập trong Báo giá và Hợp đồng: Cho phép NVKD sửa được đơn giá khi thực hiện thêm/sửa Báo giá, Hợp đồng (như cách làm trước đây).
       
2. Trường hợp bỏ tích chọn Quyền sửa giá bán đã thiết lập:

       
2.1. Đối với Báo giá tại các giao diện: Bán hàng\Báo giá
Cơ hội\Sinh\Báo giá

  • Khi thêm hoặc sửa báo giá không cho phép nhập trực tiếp đơn giá vào cột Đơn giá mà chỉ cho phép chọn các đơn giá đã được khai báo.
  • Các cột Đơn giá sau thuế, Thành tiền, Thành tiền NT: Chương trình sẽ tính toán và tự động hiển thị, NVKD không được phép sửa lại các cột này.


2.2. Đối với Hợp đồng tại các giao diện: Bán hàng\Hợp đồng và Sinh hợp đồng từ Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng:
        
Trường hợp 1: Đối với các hợp đồng thỏa mãn 2 điều kiện sau:
        
– Điều kiện 1: Trên Danh mục\Hàng hóa có tích chọn Ưu tiên nhập ĐGST (Ưu tiên nhập đơn giá sau thuế):

                 
– Điều kiện 2: Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn công ty\Tùy chọn chung có tích chọn Hiển thị thông tin Đơn giá sau thuế trên giao diện nhập liệu:

        Khi thêm hợp đồng nếu thỏa mãn cả 2 điều kiện kể trên thì cho phép chọn các giá trị đã được khai báo tại cột Đơn giá sau thuế. Các cột Đơn giá, Thành tiền, Thành tiền NT chương trình sẽ tính toán và tự động hiển thị. NVKD      không được phép sửa lại các cột này.
       
Trường hợp 2:

        
Đối với các hợp đồng có tích chọn Hiển thị thông tin đơn giá sau thuế trên giao diện nhập liệu nhưng trên Danh mục\Hàng hóa không tích chọn Ưu tiên nhập ĐGST:

Tại cột Đơn giá cho phép chọn các giá trị đã được khai báo. Các cột Đơn giá, Thành tiền, Thành tiền NT chương trình sẽ tính toán và tự động hiển thị. NVKD không được phép sửa lại các cột này.
Trường hợp 3: Nếu trên hệ thống không tích chọn Hiển thị thông tin đơn giá sau thuế trên giao diện nhập liệu thì trên giao diện chi tiết của hợp đồng sẽ không hiển thị cột Đơn giá sau thuế. Lúc này chương trình cho phép NVKD chọn các giá trị đã được khai báo tại cột Đơn giá. Các cột Đơn giá, Thành tiền, Thành tiền NT chương trình sẽ tính toán và tự động hiển thị. NVKD không được phép sửa lại các cột này.
Lưu ý:
 Khi sửa Báo giá/Hợp đồng:
 
– Nếu người dùng được phân quyền Quyền sửa dữ liệuQuyền sửa giá bán đã thiết lập thì sẽ được phép sửa lại giá trị cột Đơn giá (như cách làm trước đây).
  – Nếu người dùng được phân quyền Quyền sửa dữ liệu nhưng không được phân quyền Quyền sửa giá bán đã thiết lập thì sẽ không được phép nhập trực tiếp đơn giá và cột Đơn giá mà chỉ được phép lựa chọn các đơn giá bán đã được khai báo đối với hàng hóa đó.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.