1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Góp ý với nhà phát triển
  5. Làm thế nào để gửi góp ý cho nhà phát triển?

Làm thế nào để gửi góp ý cho nhà phát triển?

Vào menu Còn nữa, chọn Góp ý với nhà phát triển.

ConNua

Tại mục Bạn muốn góp ý với chúng tôi điều gì? nhấn biểu tượng icon_muiten để chọn loại nội dung góp ý.

Artboard 1

Nhập nội dung góp ý.

Nhấn Gửi.

FeedBack

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.