1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Xem phiếu lương
  5. Làm thế nào để xác nhận/thắc mắc thông tin trên phiếu lương kỳ hiện tại?

Làm thế nào để xác nhận/thắc mắc thông tin trên phiếu lương kỳ hiện tại?

Vào menu Còn nữa, chọn Xem phiếu lương.

Chọn Xác nhận nếu đồng ý với thông tin trên phiếu lương, sau đó chạm .

Chọn Thắc mắc nếu không đồng ý với thông tin trên phiếu lương.

Nhập nội dung thắc mắc, sau đó chạm Gửi.

Lưu ý:

  • Sau khi trao đổi với nhân sự, nếu không còn thắc mắc thì chạm Xác nhận để đồng ý với thông tin trên phiếu lương.
  • Trường hợp khi nhân sự đã chuyển trả lương và quá thời gian ghi nhận mà vẫn chưa xác nhận lương thì không thể thắc mắc về phiếu lương.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.