1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tổng quan
  4. Làm thế nào để xem được thông tin tổng quan về sản phẩm?

Làm thế nào để xem được thông tin tổng quan về sản phẩm?

Tại màn hình đăng nhập, chạm vào biểu tượng icon_thongtin.

login

Chương trình sẽ hiển thị nội dung giới thiệu tổng quan về sản phẩm.

38

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.