1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Lịch sử góp ý
  5. Làm thế nào để xem được thông tin về các lần góp ý với nhà phát triển?

Làm thế nào để xem được thông tin về các lần góp ý với nhà phát triển?

Vào menu Còn nữa.

Chạm vào Lịch sử góp ý.

khac_lichsugopy01

Chương trình sẽ hiển thị thông tin lịch sử phản hồi.

2017_04_05_08.41.25

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.