1. Trang chủ
  2. Làm việc với Tiềm năng

Làm việc với Tiềm năng

Cho phép người dùng thực hiện thao tác: Nhân bản, Sửa, Lưu số điện thoại của khách hàng tiềm năng vào danh bạ.

Cách thực hiện

1. Nhân bản

Để nhân bản Tiềm năng, nhấn     , chọn Nhân bản.

Giao diện Thêm tiềm năng hiển thị, bạn khai báo các thông tin, nhấn Cất.

2. Sửa

Trên giao diện Chi tiết Tiềm năng, nhấn Sửa.

Giao diện Sửa Tiềm năng hiển thị, bạn tiến hành chỉnh sửa thông tin khách hàng, sau đó nhấn Cất.

3. Lưu vào danh bạ

Để tự động cập nhật thông tin tương ứng của Tiềm năng thành Liên hệ mới trong Danh bạ điện thoại, bạn nhấn  , chọn Lưu vào danh bạ.

Cập nhật 20/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.