Làm thế nào để quản lý các giao dịch khách hàng chuyển khoản cho MISA

  • Trên tab “Bảng sao kê ngân hàng” là toàn bộ các giao dịch chuyển khoản cho MISA để căn cứ vào các giao dịch này hệ thống sẽ tự ghép với các đơn hàng để cập nhật tình trang đơn hàng là “Đã thanh toán”. Dựa vào email báo biến động số dư được gửi về tài khoản email được thiết lập (do phòng CNTT thiết lập), phần mềm sẽ lấy các thông tin Số tài khoản, Ngày giao dịch, Số tiền, Nội dung thanh toán, Mã số thuế, Số đơn hàng về danh sách bảng sao kê ngân hàng.
  • Để xem các giao dịch chuyển khoản cho MISA, kế toán thực hiện như sau:
    • Trên giao diện phần mềm MISA ORDER, chọn tab Bảng sao kê ngân hàng.
    • Thiết lập điều kiện tìm kiếm và nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị danh sách các giao dịch ngân hàng tương ứng.

Lưu ý: Hiện nay, email báo biến động số dư của một số ngân hàng chưa gửi về đầy đủ thông tin nên các giao dịch được lấy về phần mềm có thể bị thiếu so với thực tế. Do vậy, kế toán có thể bổ sung các giao dịch ngân hàng bằng chức năng Nhập khẩu Excel.

Để thực hiện nhập khẩu Excel, kế toán thực hiện như sau:

  • Tải tệp mẫu bằng cách nhấn vào chữ Tại đây. Bổ sung thông tin các giao dịch còn thiếu vào tệp mẫu và lưu lại.
  • Trên giao diện Nhập khẩu, chọn đến tệp dữ liệu đã chuẩn bị và nhấn Thực hiện.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.