1. Trang chủ
  2. Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khác
  5. Làm thế nào để thiết lập múi giờ trên máy chủ, máy trạm giống với múi giờ trên Cloud (UTC+07:00)

Làm thế nào để thiết lập múi giờ trên máy chủ, máy trạm giống với múi giờ trên Cloud (UTC+07:00)

1. Nội dung

Để thực hiện đăng nhập trên máy trạm hoặc kết nối dữ liệu với Cloud thì máy chủ và máy trạm cần thiết lập múi giờ trên máy tính giống với múi giờ trên Cloud, cụ thể là múi giờ UTC+7:00 Bangkok, Ha Noi, Jakata.

2. Các bước thực hiện

Hướng dẫn thiết lập múi giờ trên Win 7
1. Nhấn đúp chuột vào phần hiển thị thời gian tại góc dưới bên phải màn hình máy tính, chọn Change date and time settings.

2. Tại tab Date and time, chọn Change time zone. Sau đó, chọn múi giờ UTC+7:00 Bangkok, Ha Noi, Jakata.

Hướng dẫn thiết lập múi giờ trên Win 10
1. Nhấn chuột phải vào phần hiển thị thời gian tại góc dưới bên phải màn hình máy tính, chọn Adjust date/time


2. Chọn Date/Time. Taị mục Time zone, chọn múi giờ UTC+7:00 Bangkok, Ha Noi, Jakata

Hướng dẫn thiết lập múi giờ trên WinXP
1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng thời gian tại góc dưới bên phải màn hình máy tính, chọn Adjust Date/Time

2. Tại tab Time Zone, chọn múi giờ GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

Cập nhật 21/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan