Lập hoá đơn

1. Nguyên tắc lập hoá đơn

  1. Đơn vị chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  2. Lập hoá đơn cho các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
  3. Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên, nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.
  4. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp lập hoá đơn GTGT cùng chứng từ bán hàng
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc chọn tab Bán hàng, nhấn Thêm).
2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Cất, sau đó chọn Cấp số hoá đơn.
4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý.

5. Nhấn In và chọn mẫu hoá đơn GTGT cần in.

Trường hợp lập hoá đơn GTGT riêng, chứng từ bán hàng riêng
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn (hoặc chọn tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm).
2. Khai báo hoá đơn GTGT.

3. Nhấn Cất, sau đó chọn Cấp số hoá đơn.
4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý.

5. Nhấn In và chọn mẫu hoá đơn GTGT cần in.

Lưu ý: Có thể lập riêng hoá đơn GTGT từ chứng từ bán hàng bằng cách khi lập chứng từ bán hàng bỏ tích chọn Lập kèm hoá đơn và chọn chức năng Lập hoá đơn sau khi cất giữ chứng từ bán hàng.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.