Lập nhanh hợp đồng bán

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các hợp đồng bán từ các đơn đặt hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các bước thực hiện

2.1. Lập từ hợp đồng có nội dung tương tự
Với các hợp đồng có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng, cùng số lượng bán,… Kế toán có thể lập nhanh như sau:

1. Chọn hợp đồng có nội dung tương tự với hợp đồng cần lập trên danh sách hợp đồng.
2. Chọn Nhân bản.

2.2. Lập hợp đồng từ đơn đặt hàng
1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).

2. Chọn thông tin đơn đặt hàng theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng để chọn đơn đặt hàng từ trong danh sách.

  • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm và chọn đơn đặt hàng:
    • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
    • Chọn đơn đặt hàng muốn lấy thông tin sang hợp đồng bán, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Khai báo bổ sung các thông tin trên hợp đồng.

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.