1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. Lưu lại thông tin user đăng nhập trên trình duyệt đã sử dụng

Lưu lại thông tin user đăng nhập trên trình duyệt đã sử dụng

Cho phép người dùng không phải nhập lại user khi đã từng đăng nhập trên trình
duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R39: Hiện này, khi người dùng đã đăng nhập vào phần mềm trên trình duyệt thì hệ thống không lưu lại user của người dùng để đăng nhập cho các lần sau.

Từ phiên bản R39 trở đi: Khi người dùng đã đăng nhập vào phần mềm trên trình duyệt thì hệ thống sẽ lưu lại user của người dùng để lần đăng nhập sau không phải nhập lại thông tin.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.