1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R45
  5. Ngừng theo dõi một số lý do nghỉ không cần thiết

Ngừng theo dõi một số lý do nghỉ không cần thiết

Cho phép nhân sự Ngừng theo dõi hoặc Xóa một số lý do nghỉ không cần thiết để tiện sử dụng khi lập đơn.

Chi tiết thay đổi

Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Lý do nghỉ.

Giao diện Thêm\Sửa Lý do nghỉ bổ sung thêm chức năng Ngừng theo dõi.

Chương trình cho phép:

  • Ngừng theo dõi những lý do nghỉ Chưa phát sinh hoặc Đã phát sinh.
  • Chỉ chỉ cho phép Xóa các lý do nghỉ Chưa phát sinh.

Lưu ý:

  • Không cho phép “Ngừng theo dõi” hoặc “Xóa” lý do Nghỉ phép.
  • Không load những lý do nghỉ Ngừng theo dõi hoặc đã Xóa khi Thêm mới đơn xin nghỉ.
  • Không cho phép Xóa những lý do Nghỉ phép của hệ thống.
Cập nhật 30/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.