1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R40
  5. Người dùng có thể sử dụng tiếng Anh trên AMIS Mobile

Người dùng có thể sử dụng tiếng Anh trên AMIS Mobile

Cho phép người dùng có thể sử dụng tiếng Anh trên AMIS Mobile

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung chức năng thiết lập ngôn ngữ trong phần Còn nữa\Thiết lập\Thiết lập cá nhân\Ngôn ngữ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.