1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R14.1
  5. 1. Phát hành phân hệ hóa đơn điện tử cho tất cả các khách hàng

1. Phát hành phân hệ hóa đơn điện tử cho tất cả các khách hàng

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14.1, trên AMIS.VN – Kế toán tích hợp thêm phân hệ Hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp quản lý, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

  • Hiển thị tùy chọn Sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn, kế toán tích chọn vào tùy chọn này khi đơn vị có nhu cầu kết nối và sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của MISA.

  • Hiển thị phân hệ Hóa đơn điện tử trên danh sách các phân hệ và menu Nghiệp vụ để kế toán có thể thực hiện các chức năng trên phân hệ này.

  • Xem hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ quản lý hóa đơn điện tử tại đây.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.