1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R18
 5. 5. Thay đổi cách thức tìm kiếm dữ liệu trên một số danh sách để tối ưu tốc độ

5. Thay đổi cách thức tìm kiếm dữ liệu trên một số danh sách để tối ưu tốc độ

1. Mục đích

Tại phiên bản R17 và R18, chương trình thay đổi cách thức đáp ứng khi tìm kiếm dữ liệu trên một số danh sách chứng từ, danh mục, giao diện tìm nhanh để tối ưu tốc độ.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R17: Chương trình cải tiến cách thức tìm kiếm trên một số danh sách chứng từ có dữ liệu lớn theo hướng: khi kế toán nhập từ khóa tìm kiếm tại các cột, sau khi nhấn Enter hoặc Tab để xác nhận đã nhập xong từ khóa thì chương trình mới bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm. Xem chi tiết thay đổi tại đây.
 • Tại R18: Chương trình tiếp tục cải tiến thêm các danh sách sau:
 • Các danh sách trên phân hệ: Bán hàng, Mua hàng, Hóa đơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Thuế, Giá thành, Tổng hợp, Thủ kho, Thu quỹ
 • Danh sách Nhật ký truy cập
 • Danh mục Vật tư, hàng hóa
 • Danh sách trên giao diện tìm nhanh các danh mục (VTHH, Khách hàng, Nhà cung cấp…)
 • Danh sách hợp đồng trên giao diện Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn sang AMIS.VN
 • Danh sách VTHH, khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên trên giao diện chọn tham số tương ứng khi in báo cáo

      Lưu ý: Sau khi gõ từ khóa để tìm kiếm nhưng chưa nhấn Enter mà nhấn chuột sang vị trí khác thì chương trình sẽ xóa từ khóa đã nhập và việc tìm kiếm sẽ không được thực hiện.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.