1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R20
  5. 3. Bổ sung câu cảnh báo khi dữ liệu chưa được tải về đầy đủ

3. Bổ sung câu cảnh báo khi dữ liệu chưa được tải về đầy đủ

1. Mục đích

Tại phiên bản R20, khi kế toán thực hiện các thao tác trên chứng từ chưa được tải về đầy đủ, chương trình sẽ hiện câu cảnh báo và hướng dẫn để kế toán được biết.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R20: Khi thông tin trên các chứng từ chưa được tải về đầy đủ, khi kế toán thực hiện các thao tác Bỏ ghi, Sửa, Xóa…trên chứng từ thì chương trình sẽ hiện cảnh báo sau để kế toán được biết và thực hiện tải lại dữ liệu đầy đủ:

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.