1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R22
 5. 2. Kế toán muốn phần mềm chỉ ra hướng dẫn nếu thiết lập mail gửi hóa đơn không thành công khi Tài khoản Gmail, Yahoo chặn không cho phép đăng nhập với thiết bị kém bảo mật hơn

2. Kế toán muốn phần mềm chỉ ra hướng dẫn nếu thiết lập mail gửi hóa đơn không thành công khi Tài khoản Gmail, Yahoo chặn không cho phép đăng nhập với thiết bị kém bảo mật hơn

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R22, khi thiết lập email gửi hóa đơn điện tử không thành công, chương trình sẽ hướng dẫn cụ thể để kế toán dễ dàng nắm được cách xử lý.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R22: phần mềm chỉ ra hướng dẫn chung chung “Thiết lập email chưa đúng. Vui lòng kiểm tra lại.” khi kế toán thiết lập không đúng
 • Từ phiên bản R22: phần mềm chỉ ra hướng dẫn cho từng trường hợp nếu kế toán thiết lập chưa đúng để kế toán dễ dàng thiết lập lại.
  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Máy chủ mail, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Cổng, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Phương thức bảo mật, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp kế toán sử dụng gmail và thiết lập sai Tên đăng nhập, Mật khẩu, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp mail chặn thiết bị kém bảo mật, kế toán tham khảo hưởng dẫn tại đây
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.