1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R34
  7. NVKD và QLKD mong muốn nắm bắt được tình thời tình hình doanh số hợp đồng ghi nhận cho NVKD

NVKD và QLKD mong muốn nắm bắt được tình thời tình hình doanh số hợp đồng ghi nhận cho NVKD

1. Mục đích

NVKD và Quản lý kinh doanh mong muốn nắm nắt được tình thời tình hình doanh số
hợp đồng ghi nhận cho NVKD ngay từ khi khách hàng đồng ý mua hàng, NVKD lập hợp
đồng mà không phụ thuộc vào tình hình ghi nhận của kế toán để có thông tin điều
hành kịp thời hoạt động kinh doanh

2. Chi tiết thay đổi

Xem chi tiết nội dung thay đổi tại đây.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.