1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hồ sơ
  5. Tại sao tôi không tìm/lọc được nhân viên trên danh sách?

Tại sao tôi không tìm/lọc được nhân viên trên danh sách?

Trường hợp có tên nhân viên trên danh sách nhưng không tìm/lọc được nhân viên thì tôi phải làm thế nào?

Trả lời

Khi có tên nhân viên có trên danh sách nhưng không thể tìm kiếm/lọc nhân viên nguyên nhân là do khi thêm mới nhân viên vào phần mềm, khách hàng đang dùng Bảng mã khác với dữ liệu trên phần mềm để nhập liệu, dẫn đến phần mềm không nhận được định dạng và không hiển thị kết quả tìm kiếm.

Chẳng hạn, khi khách hàng thêm mới trực tiếp nhân viên Nguyễn Văn A lên phần mềm và sử dụng bảng mã khi nhập liệu là TCVN3 (ABC). Nhưng khi gõ tìm kiếm nhân viên, khách hàng lại sử dụng bảng mã Unicode thì phần mềm sẽ không hiển thị nhân viên. Để lọc/tìm kiếm được nhân viên, khách hàng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên
  • Cách 2: Tìm kiếm nhân viên bằng bảng mã giống khi nhập liệu hoặc thay đổi lại tên nhân viên theo bảng mã khác.
Cập nhật 13/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.