Tạo dự báo Doanh số, Số lượng

Giúp Quản lý giao được mục tiêu Doanh số/Số lượng cho nhân viên/cơ cấu tổ chức.

Cách thực hiện

  • Vào phân hệ Mục tiêu.
  • Nhấn vào tên Mục tiêu, chọn Mục tiêu doanh số (mặc định chương trình hiển thị Mục tiêu doanh số).

  • Chọn Cơ cấu tổ chứckhoảng thời gian muốn giao mục tiêu.

  • Nhấn Sửa để giao mục tiêu doanh số.

  • Cập nhật mục tiêu doanh số cho từng đơn vị theo từng Tuần/Tháng/Quý/Năm.

  • Nhấn Cất để hoàn thành.
Cập nhật 16/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.