Tạo liên hệ

AMIS CRM cho phép tạo Liên hệ bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Liên hệ: Nhập thủ công tất cả thông tin của Liên hệ, thực hiện thêm lần lượt từng liên hệ.

Thêm hàng loạt Liên hệ bằng chức năng Nhập khẩu liên hệ: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách liên hệ có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Thu thập Liên hệ từ trang web công ty: Khi khách hàng truy cập trang web của công ty và điền vào mẫu thông tin trên trang web sẽ tự động chuyển vào danh sách liên hệ theo quy tắc đã thiết lập.

Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Liên hệ: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Liên hệ

Vào phân hệ Liên hệ, nhấn .

Trên giao diện Thêm liên hệ, khai báo các thông tin Liên hệ. Nhấn Cất.

Nhân bản Liên hệ

1.Trên danh sách liên hệ, nhấp đúp chuột trái vào liên hệ tương ứng để nhân bản.

2.Trong biểu mẫu chi tiết liên hệ, nhấn , chọn Nhân bản.

3.Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản liên hệ. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.
Cập nhật 20/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.