Tạo mới Chiến dịch

AMIS CRM cho phép tạo Chiến dịch bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Chiến dịch: Nhập thủ công tất cả thông tin của Chiến dịch, thực hiện thêm lần lượt từng Chiến dịch.

Thêm hàng loạt Chiến dịch bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Chiến dịch có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Chiến dịch

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn Thêm chiến dịch (biểu tương ).

Trên giao diện Thêm chiến dịch, khai báo các thông tin chiến dịch. Nhấn Cất.

Nhân bản Chiến dịch

Trên danh sách chiến dịch, nhấp đúp chuột trái vào chiến dịch tương ứng để nhân bản.

Trong biểu mẫu chi tiết chiến dịch, nhấn , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản chiến dịch. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.
Cập nhật 29/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.