Tạo mới Chính sách giá

Cho phép khai báo danh sách chính sách giá theo thời gian, đối tượng khách hàng, hàng hóa.

Cách thực hiện

Bước 1: Trên thanh công cụ, nhấn biểu tượng chọn Chính sách giá.

Bước 2: Trên giao diện Tất cả Chính sách giá, bạn nhấn vào biểu tượng để tạo Chính sách giá mới.

Bước 3: Trên giao diện chi tiết bản ghi, tại mục Thông tin chung bạn khai báo các trường thông tin.

– Ở trường Từ ngày, bạn nhập thời gian bắt đầu áp dụng chính sách giá. Trường Đến ngày sẽ nhập thời gian chính sách giá kết thúc.

Lưu ý:

  • Mã chính sách giá bạn không nhất thiết phải nhập, vì hệ thống phần mềm sẽ tự động sinh mã.
  • Các trường có dấu sao màu đỏ cần bắt buộc khai báo.
  • Nếu trường thời gian Từ ngày bỏ trống, thời gian áp dụng chính sách giá sẽ không giới hạn ngày bắt đầu.
  • Nếu bỏ trống trường Đến ngày, thời gian áp dụng chính sách giá sẽ không giới hạn ngày kết thúc.
  • Nếu bỏ trống cả trường Từ ngàyĐến ngày, thời gian áp dụng chính sách giá sẽ không giới hạn ngày bắt đầu và kết thúc.

– Tại trường Đối tượng, bạn lựa chọn đối tượng khách hàng (Tất cả khách hàng hoặc Theo phân loại khách hàng) được áp dụng chính sách giá.

Lưu ý: Nếu lựa chọn Theo phân loại khách hàng, tại mục Phân loại khách hàng, bạn cần lựa chọn các tiêu chí để phân loại.

Bước 4: Để thêm thông tin hàng hóa, tại mục Thông tin hàng hóa, bạn nhấn vào Thêm hàng hóa.

Giao diện Chọn hàng hóa hiển thị, bạn tích chọn vào hàng hóa muốn thêm. Nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Để thêm nhanh hàng hóa chưa có trong danh sách, bạn nhấn Thêm hàng hóa.

– Trên giao diện Thiết lập giá bán và chiết khấu, bạn khai báo các thông tin. Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý:

  • Tại mục Thông tin hàng hóa, để Cập nhật giá bán, Cập nhật chiết khấu, Loại bỏ, bạn tích vào trường thông tin cần sửa.

  • Trong trường hợp muốn chỉnh sửa toàn bộ thông tin hàng hóa trong bảng, bạn tích chọn ô vuông cạnh Mã hàng hóa.

  • Để thêm thông tin hàng hóa vào trong bảng bạn nhấn Chọn hàng hóa.

Cập nhật 16/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.