Tạo mới Quy tắc chấm điểm

Cho phép người dùng thiết lập các quy tắc chấm điểm của các bản ghi Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội nhằm đánh giá được mức độ quan tâm, trung thành với doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả chăm sóc các Khách hàng, cơ hội này.

Cách thực hiện

Chọn Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tự động hóa, nhấn Quy tắc chấm điểm.

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Trên giao diện Quy tắc chấm điểm, bạn lựa chọn phân hệ để thiết lập quy tắc chấm điểm dựa trên các đặc điểm và hoạt động liên quan đến phân hệ đó. Sau đó nhấn Thêm.

Giao diện Điểm số Tiềm năng – Chọn tiêu chí hiện thị, bạn thiết lập các điều kiện cho quy tắc chấm điểm và điểm số Tiềm năng. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Để thêm thiết lập thêm điều kiện, bạn nhấn dấu  (+).
  • Trong trường hợp bạn muốn xóa điều kiện, nhấn dấu (-).
  • Ngoài ra, bạn có thể thay đổi công thức bằng cách nhấn vào Sửa công thức.
Cập nhật 10/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.