1. Trang chủ
  2. Tạo mới Tiềm năng

Tạo mới Tiềm năng

Cho phép người dùng thêm thông tin khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn như: Nhập trực tiếp, Thêm từ danh bạ hoặc Scan Danh thiếp.

Cách thực hiện

Trên giao diện Danh sách tiềm năng, nhấn biểu tượng   để thêm Tiềm năng.

Lưu ý: Có 3 cách ghi nhận thông tin Tiềm năng:

  • Nhập trực tiếp thông tin tiềm năng
  • Thêm tiềm năng từ danh bạ
  • Thêm Tiềm năng bằng cách scan danh thiếp

Giao diện Thêm tiềm năng hiển thị, bạn khai báo các trường thông tin, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 20/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.