Thay đổi chức năng bảo trì dữ liệu

1. Mục đích

Để giảm thiểu tình trạng máy chủ Server chậm, treo, phần mềm AMIS.VN – Kế toán thay đổi thời gian cho phép sử dụng chức năng bảo trì dữ liệu

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28.1 trở về trước: Khách hàng có thể sử dụng chức năng Bảo trì dữ liệu tại thời điểm bất kỳ trong ngày.
  • Từ phiên bản R28.1 trở đi: Khi khách hàng sử dụng chức năng Bảo trì dữ liệu, chương trình chỉ thực hiện bảo trì dữ liệu trong khoảng thời gian cố định

1. Vào Tiện ích/Bảo trì dữ liệu
2. Thiết lập tham số bảo trì dữ liệu

3. Nhấn Thực hiện, MISA sẽ thực hiện bảo trì dữ liệu trong khoảng thời gian từ 19h đến 7h.

4. Trường hợp kế toán đã thực hiện bảo trì dữ liệu nhưng chưa được MISA thực hiện thì không thể thực hiện tiếp lệnh bảo trì dữ liệu.

Lưu ý: Trong thời gian MISA bảo trì dữ liệu, khách hàng không cần bật máy tính

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.