1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Thông báo khi đường dẫn truy cập bị xóa

Thông báo khi đường dẫn truy cập bị xóa

Cho phép khách hàng nhận được thông báo khi đường dẫn truy cập bị xóa.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R27 trở về trước: Khi khách hàng đăng nhập vào đường dẫn truy cập bị xóa chương trình sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy đường dẫn gây khó hiểu cho khách hàng.

Từ phiên bản R27 trở đi: Khi khách hàng đăng nhập vào đường dẫn truy cập, tùy từng trường hợp chương trình hiển thị thông báo tương ứng:

  • Nếu đường dẫn truy cập quá hạn dưới 30 ngày, chương trình hiển thị thông báo. Nhấn Mua thêm/Gia hạn để thực hiện gia hạn phần mềm. Xem hướng dẫn mua thêm/gia hạn tại đây.

  • Nếu đường dẫn truy cập bị xóa trong khoảng từ 30 đến 180 ngày, chương trình hiển thị thông báo:

  • Nếu đường dẫn bị xóa sau 180 ngày, chương trình hiển thị thông báo:

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.