1. Trang chủ
  2. Công việc
  3. Nhân viên thực hiện công việc
  4. Thực hiện và Báo cáo tiến độ công việc

Thực hiện và Báo cáo tiến độ công việc

Khi quản lý giao việc, nhân viên tiếp nhận công việc sẽ nhận được thông báo để thực hiện công việc được giao.

Công việc được giao hiển thị tại

1. Thông báo của ứng dụng Công việc. Nhấn vào và chọn công việc được giao để xem chi tiết công việc.

2. Vào phân hệ Việc của tôi, tại tab Danh sách hiển thị tất cả các công việc của bạn hoặc công việc bạn được giao. Nhấn vào tên công việc được giao để xem chi tiết công việc.

3. Nếu công việc được giao thuộc 1 Dự án thì vào Dự án đó và chọn công việc được giao để xem chi tiết công việc.

Sau khi tiếp nhận công việc, nhân viên tiến hành thực hiện công việc được giao.

Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc

Trong quá trình thực hiện công việc, người thực hiện sẽ phải báo cáo tiến độ hoàn thành công việc.

Báo cáo tiến độ công việc

Nhấn vào tên công việc để cập nhật nội dung công việc.

Phản hồi công việc tại Bình luận và Hoạt động.

Hoặc có thể Đính kèm tài liệu vào nội dụng công việc.

Hoàn thành công việc

Có 2 cách báo cáo công việc “Đã hoàn thành”.

1. Cột trạng thái: Di chuyển công việc sang cột trang thái Đã hoàn thành.

2. Trên giao diện chi tiết công việc, nhấn Hoàn thành.

Biểu tượng:

công việc Chưa hoàn thành.

Công việc Đã hoàn thành.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.