1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo tài khoản
  5. Tôi có nhận được thông báo khi mật khẩu đăng nhập vào phần mềm bị thay đổi không?

Tôi có nhận được thông báo khi mật khẩu đăng nhập vào phần mềm bị thay đổi không?

Khi mật khẩu đăng nhập vào phần mềm bị thay đổi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến nhân viên.

Trường hợp đang đăng nhập vào phần mềm, hệ thống sẽ hiển thị luôn thông báo.

4-1

Đồng thời đăng xuất luôn ra khỏi phần mềm và chuyển về màn hình đăng nhập.

Trường hợp chưa đăng nhập vào phần mềm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo.

4-2

Nếu chạm vào thông báo, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.