1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Giới thiệu cho bạn bè
  5. Tôi muốn giới thiệu ứng dụng AMIS.VN cho bạn bè thì làm thế nào?

Tôi muốn giới thiệu ứng dụng AMIS.VN cho bạn bè thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa.

Chạm vào Giới thiệu cho bạn.

khac_gioithieu_01a

Chọn chia sẻ thông qua ứng dụng nào: tin nhắn (SMS), Gmail, Messenger, Facebook…

2017_04_04_15.58.29

Sau khi chọn ứng dụng, chương trình sẽ hiển thị sẵn nội dung giới thiệu để gửi cho bạn bè thông qua ứng dụng vừa chọn. Có thể sửa lại nội dung giới thiệu (nếu cần).

2017_04_04_15.59.04

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.