1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Báo cáo nhân sự
  5. Tôi muốn xem biểu đồ phân tích biến động nhân sự thì làm thế nào?

Tôi muốn xem biểu đồ phân tích biến động nhân sự thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Báo cáo nhân sự.

All-1

Chạm Biến động nhân sự.

1.1

Giao diện hiển thị biểu đồ phân tích biến động nhân sự qua các năm.

1.2

Lưu ý :

Chỉ những người dùng được phân quyền vào màn hình nhân sự trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự thì mới hiển thị chức năng này.

Chạm vào biểu tượng Back hoặc Next để chuyển sang kỳ báo cáo theo quý hoặc tháng.

Có thể chạm vào biểu tượng Filter để chọn tham số của biểu đồ.

Sau khi chọn tham số, nhấn Xong để hiển thị biểu đồ mới.

1.3

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.