1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thống báo từ MISA
  5. Tôi muốn xem các thông báo từ MISA thì xem ở đâu?

Tôi muốn xem các thông báo từ MISA thì xem ở đâu?

Khi có thông báo từ MISA, hệ thống sẽ gửi thông báo đến nhân viên, nhân viên chạm vào thông báo để xem thông tin chi tiết.

5-0

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm và vào menu Còn nữa, sau đó chạm Thông báo từ MISA.

5-1

Chạm vào thông báo để xem thông tin chi tiết.

5-2

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.