1. Tổng quan về AMIS.VN-Kế toán

AMIS.VN-Kế toán là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán.AMIS.VN-Kế toán hoàn toàn đáp ứng các Chế độ kế toán Doanh nghiệp, đồng thời luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC, hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Thông tư số 147/2016/TT-BTC, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 • Luật số 106/2016/QH13, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC, hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hoá đơn
 • Thông tư số 195/2015/TT-BTC, qui định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung một số quy đinh về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế.
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC, hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng.
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế thu nhập cá nhân.

Xem phim hướng dẫn tổng quan về phần mềm


Tải phim tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

AMIS.VN-Kế toán phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất,…

 • Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Thiết bị văn phòng, điện máy, thiết bị máy tính VP, VPP, máy móc – thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, điện lạnh, điện tử


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Ô tô, xe máy


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Xây lắp


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Sắt thép, vật liệu xây dựng


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Sản xuất


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Dịch vụ du lịch


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Logistics


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 • Vận tải


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cập nhật 09/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.