1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Bổ sung thông báo tới Quản trị hệ thống khi cập nhật thiếu thông tin liên hệ

Bổ sung thông báo tới Quản trị hệ thống khi cập nhật thiếu thông tin liên hệ

Cho phép Quản trị hệ thống cập nhật thông tin Email, Số điện thoại, Tên liên hệ và Địa chỉ của người liên hệ để MISA hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R37 trở về trước: Chương trình không bắt buộc nhập thông tin email, người liên hệ khi gia hạn hợp đồng và khách hàng không cần gửi xác nhận lại thông tin người liên hệ tới Quản trị hệ thống.

Từ phiên bản R37 trở đi:

  • Hệ thống tự động gửi mẫu Xác nhận lại thông tin người liên hệ cho Quản trị hệ thống trong lần đăng nhập đầu tiên.
  • Sau 6 tháng kể từ ngày Xác nhận lại thông tin liên hệ, hệ thống sẽ tự động hiển thị mẫu xác nhận lại thông tin liên hệ tới Quản trị hệ thống để cập nhật lại thông tin thay đổi (nếu có).
    • Nhân sự điền các thông tin người liên hệ rồi nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Thông báo này chỉ hiển thị đối với tài khoản là Quản trị hệ thống.

  • Khi khách hàng Gia hạn các nghiệp vụ trên phần Quản lý tài nguyên, ở bước  Xác nhận đơn hàng bổ sung bắt buộc nhập liệu đối với thông tin Email Điện thoại của Người mua hàng

  • Tại mục Quản trị hệ thống\ Thông tin công ty: Thiết lập các trường bắt buộc nhập (không được để trống khi khai báo) đối với một số trường thông tin như: Địa chỉ công ty, Điện thoại của Người đại diện trước pháp luật, Họ và tên; Điện thoại và Email của người liên hệ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.