[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Doanh nghiệp tôi đã thiết lập email gửi hóa đơn thành công nhưng khi gửi email hóa đơn, khách hàng vẫn không nhận được?

Doanh nghiệp tôi đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn, nếu ngừng sử dụng dịch vụ thì các hóa đơn đã phát hành có bị xóa không?

Doanh nghiệp tôi muốn thông báo phát hành mẫu hóa đơn mới cho năm tài chính tiếp theo nhưng vẫn sử dụng nốt các hóa đơn theo mẫu cũ có được không?

Khi doanh nghiệp tôi thay đổi máy tính làm việc thì có cần thiết lập lại thông tin kết nối hóa đơn điện tử hay không?

Doanh nghiệp tôi sử dụng Chữ ký số nào để phát hành hóa đơn điện tử

Để xem được hóa đơn điện tử doanh nghiệp tôi phải cài đặt những phầm mềm gì?

Dữ liệu hóa đơn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của MISA có bảo mật và an toàn không?

Doanh nghiệp tôi có phải cung cấp Private Key (Khóa bí mật) trong Token cho MISA hay không?

Dữ liệu hóa đơn trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán có được cập nhật toàn bộ lên hệ thống MeInvoice.vn hay không?

MISA dùng giao thức nào để truyền dữ liệu từ AMIS.VN - Kế toán nằm tại máy chủ của công ty đến máy chủ của MISA?

Việc sử dụng MeInvoice.vn có ảnh hưởng gì đến quá trình cập nhật dữ liệu để làm báo cáo về kế toán của Công ty hay không?

AMIS.VN - Kế toán có chức năng tự động sao lưu dữ liệu trên máy chủ của MISA về máy chủ riêng của Công ty hay không?

Có những khách hàng vẫn yêu cầu Công ty chúng tôi xuất hóa đơn giấy ngay tại quầy thu tiền, vậy chúng tôi vẫn có quyền lựa chọn xuất hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử được không?

Doanh nghiệp tôi muốn khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử theo mẫu đặt in/tự in đã thiết kế trên phần mềm thì có được không?

Làm thế nào để chỉnh sửa mẫu hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm?

Tại sao một số trường thông tin trên hóa đơn điện tử lại không hiển thị dữ liệu?  

Tôi có sửa mẫu hóa đơn để bổ sung một số trường thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... nhưng khi xem hóa đơn đã phát hành thì không thấy hiển thị những thông tin này.

Tôi có thay đổi thông tin địa chỉ trên GPSD nhưng khi xem các hóa đơn đã phát hành thì vẫn hiển thị thông tin địa chỉ cũ.


Xem thêm