[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Thiết lập cấu hình email là để phục vụ cho việc gửi hóa đơn điện tử đã phát hành tới khách hàng. Khi kế toán sử dụng chức năng gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ thực hiện gửi từ địa chỉ email được thiết lập.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Thiết lập ngay.

 

2. Khai báo các thông tin về cấu hình.

  • Lựa chọn Nhà cung cấp có sẵn trong danh sách, chương trình sẽ hiển thị Máy chủ Mail, Cổng Phương thức bảo mật của nhà cung cấp đó.

Lưu ý: Nếu là máy chủ mail của riêng công ty thì Kế toán liên hệ với Quản trị mạng của công ty để được cung cấp thông tin.

 

  • Tên người gửiEmail gửi: các thông tin này sẽ được sử dụng để người nhận email biết được thông tin người gửi.
  • Tên đăng nhậpMật khẩu: nhập thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống email của người gửi.
  • Nhấn Kiểm tra thiết lập để xem thông tin về cấu hình email có đúng hay không => Nếu chưa đúng thì thực hiện thiết lập lại (tham khảo tại mục 4. Các trường hợp thiết lập Email không thành công).

 

3. Khai báo tên công ty hiển thị trên tiêu đề email.

 

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập email gửi hóa đơn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính và từng người dùng.
  • Trường hợp đơn vị gỡ bỏ AMIS.VN - Kế toán và cài đặt lại thì phải thiết lập lại email gửi hóa đơn.
  • Xem các trường hợp thiết lập email không thành công và cách khắc phục tại đây.


Xem thêm