[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép thực hiện lập mẫu hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm. Để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu hóa đơn điện tử này để phát hành.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế gồm các mẫu sau:
  • Mẫu hóa đơn điện tử (Lưu ý: Một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy)
  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Các bước thực hiện như sau:
Lưu ý: Các chức năng này chỉ có thể thực hiện khi có kết nối Internet.
Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử

Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử


Xem thêm