[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn. Sau khi kết nối thành công, đơn vị mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ hóa đơn điện tử trên phần mềm.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.

Sau khi đơn vị đăng ký và thanh toán phí sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn, MISA sẽ gửi thông tin tài khoản kết nối phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị qua email.

 

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Kết nối ngay.

 

2. Nhập thông tin tài khoản MISA cung cấp qua email.

 

3. Nhấn Kết nối.

Lưu ý:

  • Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính và từng người dùng.
  • Trường hợp đơn vị gỡ bỏ phần mềm AMIS.VN - Kế toán và cài đặt lại thì phải thiết lập kết nối lại phần mềm hóa đơn điện tử.


Xem thêm