[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ Thuế:
1. Làm thế nào để phát hiện được chênh lệch thông tin hoá đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ để phát hiện sai sót, kịp thời điều chỉnh?

2. Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra Thuế GTGT, Bảng kê mua vào Thuế GTGT?

3. Tôi muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú trên bảng kê thuế đầu ra, đầu vào in ra để tiện tra cứu khi cần thì làm thế nào?

4. Khi phát sinh doanh thu kinh doanh XD, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh thì kê khai thuế như thế nào?

5. Đơn vị tôi áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu, tôi muốn chương trình mặc định sẵn nhóm ngành nghề chính của đơn vị tôi trên các chứng từ có phát sinh thuế GTGT phải nộp để tiết kiệm thời gian nhập liệu thì làm thế nào?
 Xem thêm