[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép lập các hợp đồng bán hàng, được sử dụng làm căn cứ để lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng, giúp kế toán quản lý được tổng thể các hợp đồng bán hàng đã được ký kết với khách hàng.
  2. Các trường hợp nghiệp vụ
  2.1. Lập từng hợp đồng bán

  2.2. Nhập khẩu danh sách hợp đồng từ tệp excel

  2.3. Tự động lấy danh sách hợp đồng bán từ AMIS.VN - Bán hàng
  3. Lưu ý
  • Trường hợp có nhiều hợp đồng con thuộc vào cùng một dự án, kế toán có thể gộp nhanh các hợp đồng đó vào dự án cùng một lúc.

  • Với các hợp đồng được lấy từ AMIS.VN-Bán hàng sang, sau khi nhóm vào dự án, chương trình sẽ tự động cập nhật sang thông tin Thuộc dự án trên AMIS.VN-Bán hàng.

  Lưu ý: Với đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán thì tại một thời điểm chỉ có 1 dữ liệu kế toán duy nhất được phép cập nhật dữ liệu sang hệ thống AMIS.VN. Để lựa chọn cập nhật số liệu sang ứng dụng Bán hàng theo dữ liệu kế toán nào và hệ thống sổ nào, cần thực hiện chức năng Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.

  • Có thể cập nhật hạn thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.

  • Với các hợp đồng phát sinh một khoảng thời gian dài và hiện tại vẫn nợ, sau khi xác định không có khả năng thu hồi được nữa, kế toán sẽ thực hiện hủy công nợ và dự kiến chi của hợp đồng đó.
  • Với các hợp đồng đã được nhân viên kinh doanh ghi nhận doanh thu vào tháng này, nhưng sang tháng sau lại xác định là không có khả năng thực hiện hiện thì ngoài việc hủy việc ghi nhận doanh số, kế toán sẽ thực hiện luôn việc hủy các khoản dự kiến chi của hợp đồng đó.

  • Trường hợp hủy nhầm dự kiến chi, kế toán có thể xóa bỏ hủy dự kiến chi bằng chức năng Loại bỏ hủy dự kiến chi
  • Với các hợp đồng bán đã được liên hệ với khách hàng để thu hồi công nợ, kế toán sẽ thực hiện lưu lại thông tin sau khi đòi nợ để thuận tiện cho việc quản lý và lập danh sách đòi nợ khi cần từ danh sách hợp đồng. => Chức năng này chỉ thực hiện được nếu kế toán được phân quyền Sửa hợp đồng.
  • Có thể cập nhật và lưu lại lịch sử các lưu ý đã được kế toán đánh dấu trên một hợp đồng bán.
   


  Xem thêm