[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý danh sách các phiếu thu, phiếu chi đã lập như: tìm kiếm phiếu thu, phiếu chi theo nhiều tiêu chí, xem nhanh nội dung phiếu thu, phiếu chi.

2. Các bước thực hiện
Nhập tiêu chí tìm kiếm phiếu thu, chi:
  •  Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ, loại chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ,...


Xem thêm