[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Thiết lập vị trí công việc

Thiết lập vị trí công việc


1. Nội dung
Giúp thiết lập danh sách các vị trí công việc sử dụng tại đơn vị như: Nhân viên Kinh doanh, nhân viên Kế toán, nhân viên Nhân sự....Thông tin vị trí công việc khai báo tại đây sẽ được tự động lấy sang danh mục Vị trí công việc trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự (Nếu có sử dụng ứng dụng Nhân sự)
2. Các bước thực hiện

Thêm mới vị trí công việc

Cập nhật lại vị trí công việc


Xem thêm