[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Thiết lập cơ cấu tổ chức

Thiết lập cơ cấu tổ chức


1. Nội dung
  • Cho phép thiết lập cơ cấu phòng ban, bộ phận trong đơn vị, phục vụ cho công tác thống kê và quản lý nhân viên trên ứng dụng Nhân sự; công tác hạch toán kế toán trên ứng dụng Kế toán; hay công tác quản trị bán hàng trên ứng dụng Bán hàng.
  • Việc thiết lập cơ cấu tổ chức có thể được thực hiện ngay trên trang chủ như hướng dẫn bên dưới, ngoài ra nếu đơn vị có sử dụng ứng dụng Nhân sự, có thể khai báo cơ cấu tổ chức trên ứng dụng Nhân sự. Thông tin cơ cấu tổ chức khai báo trên trang chủ sẽ tự động cập nhật sang ứng dụng Nhân sự và ngược lại.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Khai báo cơ cấu tổ chức cho đơn vị không có chi nhánh

2.2 Khai báo cơ cấu tổ chức cho đơn vị có chi nhánh


Xem thêm