1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Danh sách đề nghị đi công tác bổ sung thêm cột Ngày đề nghị đi công tác

Danh sách đề nghị đi công tác bổ sung thêm cột Ngày đề nghị đi công tác

Cho phép người phê duyệt đơn đề nghị đi công tác theo dõi được giờ gửi đề nghị đi công tác của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R37 trở về trước: Người duyệt đề nghị đi công tác chỉ theo dõi được ngày gửi đơn của nhân viên, nếu muốn xem giờ gửi phải truy cập email để xem.

Từ phiên bản R37 trở điCho phép người phê duyệt theo dõi giờ gửi đề nghị đi công tác của nhân viên trên trang tin cá nhân của tôi.

Vào Trang tin của tôi\chọn Đề nghị đi công tác: Các danh sách đề nghị Tôi duyệt đề nghị đi công tác (chưa duyệt, đã duyệt, từ chối) và lịch sử đi công tác bổ sung thêm cột Ngày đề nghị hiển thị ngày đề nghị và thời gian gửi đề nghị.

Trên trang chi tiết đề nghị đi công tác hiển thị cả ngày và giờ đề nghị, dòng ngày đề nghị không được phép sửa. 

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan