[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
Để bắt đầu sử dụng ngân hàng điện tử - VietinBank trên phần mềm AMIS ACT 2.0, người dùng cần thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
  • Bước 2: Đăng ký tài khoản kết nối ngân hàng điện tử
  • Bước 3: Kết nối với ngân hàng điện tử
  • Bước 4: Phân quyền sử dụng trên ngân hàng điện tử


Xem thêm