[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng VietinBank.
2. Chi tiết thay đổi
Để thực hiện được chức năng này:
  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiềnChuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử.
  • Loại Uỷ nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên UNC là VNĐ.
Trường hợp 1: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền
Trường hợp 2: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền


Xem thêm