[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 > 5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán

5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán


  

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R26, sau khi khách hàng thực hiện gia hạn ngay trên phần mềm, khách hàng có thể quản lý được trạng thái thanh toán, trạng thái cấp GPSD, trạng thái xuất hóa đơn và các thông tin chi tiết của đơn hàng mua phần mềm ngay trên AMIS.VN - Kế toán. Ngoài ra khi có yêu cầu khách hàng xác nhận thanh toán từ MISA, khách hàng có thể thực hiện xác nhận ngay trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R26 trở đi, khách hàng có thể vào Trợ giúp\Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA để theo dõi được các trạng thái chi tiết của các đơn hàng mua phần mềm MISA.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, trường hợp chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng, MISA sẽ gửi yêu cầu xác nhận thanh toán đơn đặt hàng phần mềm AMIS.VN - Kế toán. 
  • Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
   • Lưu ý: Ngoài ra khách hàng có thể mở được thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng từ mục Thông báo ở góc trên bên phải màn hình.  Xem thêm
  1. Cho phép mua thêm, gia hạn dịch vụ MeInvoice ngay trên AMIS.VN - Kế toán
  2. Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
  3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng
  4. Chương trình hiển thị các hợp đồng bán có tình trạng ghi doanh số là bản nháp thì có màu đặc trưng giúp dễ dàng nhận biết
  6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC
  7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server
  8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng
  9. Kế toán có thể chọn và bỏ chọn linh hoạt các dòng trên các danh sách giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn
  10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới
  11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng
  12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng
  13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị
  14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước